Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszeń do projektu „Młodzi w biznesie”

W związku z zakończeniem w dniu 30.08.2021 r. II tury rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie „Młodzi w biznesie” (nr projektu: POWR.01.02.01-02-0006/20) informujemy, iż pozytywną weryfikację merytoryczną przeszło 31 z 31 zgłoszeń skierowanych do tego etapu. Poniżej przedstawiamy ich numery, które zostały podane przy rekrutacji.

Wszystkie nw. osoby zostaną skierowane do III etapu rekrutacji, tj. spotkań doradcą zawodowym, niezwłocznie po zakończeniu obowiązkowej procedury weryfikacji podwójnego uczestnictwa w projektach konkursowych EFS z zakresu aktywizacji zawodowej.

 

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór uzupełniający w ramach I tury rekrutacji, w którym pozostało obecnie 9 wolnych miejsc.

 

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik weryfikacji merytorycznej formularza rekrutacyjnego
1. 1/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
2. 2/WMB/2021/1 nd. POZYTYWNY
3. 3/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
4. 4/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
5. 5/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
6. 6/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
7. 7/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
8. 8/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
9. 9/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
10. 10/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
11. 11/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
12. 12/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
13. 13/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
14. 14/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
15. 15/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
16. 16/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
17. 17/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
18. 19/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
19. 20/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
20. 21/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
21. 22/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
22. 23/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
23. 24/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
24. 25/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
25. 26/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
26. 27/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
27. 28/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
28. 29/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
29. 30/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
30. 31/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
31. 32/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY

 

Biuro Projektu

„Młodzi w biznesie”

Comments are closed.