Wyniki naboru do udziału w projekcie „Młodzi w biznesie”

Informujemy, iż w dniu 10.12.2021 r. zakończony został proces rekrutacji w I turze naboru do projektu „Młodzi w biznesie” (nr projektu: POWR.01.02.01-02-0006/20). Do projektu zakwalifikowanych zostało 7 z 11 osób. Poniżej przedstawiamy ich numery identyfikacyjne, które zostały podane przy rekrutacji, wraz z przyznaną punktacją.

 

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu
1. 33/MWB/2021/1 71 POZYTYWNA
2. 36/MWB/2021/1 68 POZYTYWNA
3. 38/MWB/2021/1 55 POZYTYWNA
4. 39/MWB/2021/1 66 POZYTYWNA
5. 40/MWB/2021/1 71 POZYTYWNA
6. 41/MWB/2021/1 80 POZYTYWNA
7. 43/MWB/2021/1 68 POZYTYWNA

 

Biuro Projektu

„Młodzi w biznesie”

Comments are closed.