VII NABÓR DO PROJEKTU „AKTYWNE MAMY”

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że VII nabór w ramach projektu „AKTYWNE MAMY” rozpocznie się 26 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 i będzie mieć charakter ciągły, w cyklach po 5 dni roboczych (szczegóły w Regulaminie projektu).

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:

 

  • 39 osób: 8 miejsc dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym biernych zawodowo na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy, i 31 miejsc dla osób pracujących

 

50% z ogółu uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną dostępną na stronie  https://www.sirr.pl/aktywnemamy/

 

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNE MAMY”) w formie:

  1. skanu (zdjęć) lub uzupełnionego pliku WORD wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w terminie naboru na adres mailowy aktywnemamy@sirr.pl oraz
  2. oryginały dokumentów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia złożenia dokumentów w formie mailowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej).

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74 660 62 72 lub pod adresem e-mail: aktywnemamy@sirr.pl

Comments are closed.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy