Rozpoczęcie II naboru dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17 w drugim naborze na kwotę 799.737,80 zł,

w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego  przypada kwota 204.000,00 zł

Comments are closed.