Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach VII naboru do projektu w dniu 31.08.2021 została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca dla:

  • 2 osoby z grupy docelowej: osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 w rozumieniu kodeksu pracy.
  • 1 osoby z grupy docelowej: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3.

Dokumenty rekrutacyjne zgodne z wytycznymi Regulaminu rekrutacji należy złożyć w Biurze Projektu przy ul. Długiej 6 w Świdnicy.

Comments are closed.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy