ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH/ASYSTENCKICH: