Zielona Firma

Stowarzyszenie jako partner realizuje projekt „Zielona Firma” w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa...

Stowarzyszenie jako partner realizuje projekt „Zielona Firma” w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Cel projektu – wzrost konkurencyjności 113 MMŚP branży medycznej, poprzez wdrożenie w okresie 17 miesięcy rozwiązań proekologicznych oraz podwyższenie kompetencji w tym obszarze u 210 osób.

Okres realizacji: 01.02.2014 – 30.06.2015

Wartość projektu: 2 384 466 PLN

Strona www projektu