Zawodowa Oświata

W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Stowarzyszenie zrealizowało projekt...

W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. „Zawodowa Oświata”.

 

Cel projektu – objęcie wsparciem 675 pracowników oświaty, zatrudnionych na terenie województwa dolnośląskiego, uczących przedmiotów zawodowych, którzy w okresie 26 miesięcy podnieśli swoje kwalifikacje i umiejętności związane z wykonywanym zawodem.

 

Okres realizacji: 01.09.2010 – 31.10.2012

 

Wartość projektu: 1 689 816 PLN