ZABŁYŚNIJ TALENTEM – wałbrzyski inkubator zdolnego gimnazjalisty

W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych...
W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. ZABŁYŚNIJ TALENTEM – wałbrzyski inkubator zdolnego gimnazjalisty dla jednego z dolnośląskich gimnazjów.

Cel projektu – podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla 150 uczniów uzdolnionych oraz dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzrost ich kompetencji poprzez działania z zakresu zajęć dodatkowych oraz określenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych.

Okres realizacji: 01.02.2013 – 28.02.2014

Wartość projektu: 77 894 PLN