Szkoła Liderów Społecznych subregionu wałbrzyskiego

W okresie 5 miesięcy Stowarzyszenie zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Numer i nazwa priorytetu 3...

W okresie 5 miesięcy Stowarzyszenie zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Numer i nazwa priorytetu 3 Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne; Numer i nazwa obszaru wsparcia 2 Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

 

Cel projektu: budowanie zintegrowanej polityki młodzieżowej na terenie subregionu wałbrzyskiego poprzez zainicjowanie partnerstwa na rzecz młodzieży, do którego została zaproszona młodzież (młodzieżowe rady miast, organizacje młodzieżowe oraz grupy nieformalne, jak i kluczowe podmioty, które mają wpływ na budowanie polityki młodzieżowej), co wpłynęło pozytywnie na zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Okres realizacji: 01.08.2013 – 31.12.2013

 

Wartość projektu: 248 390 PLN