Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu

W latach 2008 – 2014 Stowarzyszenie zrealizowało w ramach Działania X. Pomoc Techniczna ofertę na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu...

W latach 2008 – 2014 Stowarzyszenie zrealizowało w ramach Działania X. Pomoc Techniczna ofertę na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego dla regionu wałbrzyskiego.

Cel projektu – wszechstronny rozwój regionu wałbrzyskiego poprzez stymulowanie rozwoju rynku pracy, edukacji oraz niwelowanie problemów społecznych poprzez m.in. wsparcie osób i instytucji, ułatwienie dostępu do informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS, wspieranie powstawania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS.

Okres realizacji: 01.09.2008 – 31.12.2014

Łączna wartość: 2 912 000 PLN