Profesjonalny Wolontariat

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu...

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. „Profesjonalny Wolontariat”.

 

Cel projektu – skoordynowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu dla 153 pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa opolskiego. Cel osiągnięto poprzez realizację szkoleń dla koordynatorów wolontariatu, dla wolontariuszy, szkoleń z zakresu animacji lokalnej i szkoleń e-learningowych.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2011 – 31.01.2012

 

Wartość projektu: 353 933,80 PLN