Profesjonalne usługi społeczne dla osoby z niepełnosprawnością

SIRR realizuje projekt „Profesjonalne usługi społeczne dla osoby z niepełnosprawnością”, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością / niesamodzielnych poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności.

Czas trwania: 01.01.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 2 527 235,17 PLN, w tym wkład UE: 2 148 149,89 PLN

Strona www projektu

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy