Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego (OWES) realizowany jest przez partnerstwo, w którego skład wchodzą następujące podmioty:

  • Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Legnicy – lider projektu
  • Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy – partner projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), trwa od 01.06.2019 r. do 30.11.2022 r.

Głównym zadaniem OWES jest oferowanie szerokiego zakresu wsparcia dla sektora ekonomii społecznej subregionu jeleniogórskiego. Ośrodek świadczy kompleksowe usługi animacyjne, doradcze i szkoleniowe, zarówno dla istniejących, jak i nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej.