Odpowiedzialność – Współpraca – Rozwój

W okresie 2 lat Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. „Odpowiedzialność – Współpraca – Rozwój” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

 

Cel projektu – upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity, promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie świadomości wśród pracowników i pracodawców na terenie Dolnego Śląska na temat elastycznych form zatrudnienia.

 

Okres realizacji: 01.09.2008 – 31.08.2010

 

Wartość projektu: 1 440 628,14 PLN