Nowoczesny Urząd

5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.   Cel projektu – wzmocnienie efektywności funkcjonowania 6 JST województwa dolnośląskiego poprzez przeszkolenie w...
5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Cel projektu – wzmocnienie efektywności funkcjonowania 6 JST województwa dolnośląskiego poprzez przeszkolenie w okresie 18 miesięcy 120 urzędników w ramach 90 cykli szkoleń oraz usprawnienie procesów zarządczych w JST, zwiększenie przejrzystości, jakości działań administracji oraz racjonalności wykorzystania środków publicznych.

 

Okres realizacji: 01.09.2010 – 30.06.2012

 

Wartość projektu: 2 048 743,84 PLN