Lokalnie Aktywni

W ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na...

W ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Stowarzyszenie zrealizowało jako partner 4 projekty w gminach Świebodzice, Prochowice, Kunice, Głogów.

 

Cel projektu – przełamanie stereotypu dotyczącego partnerstwa publiczno – społecznego i promocja działań w ramach dialogu społecznego. Uświadomienie możliwości i korzyści z partnerstwa publiczno – społecznego. Podjęte w ramach projektu działania pomogły wyłonić grupę liderów, którzy stworzyli realną szansę pobudzenia lokalnej aktywności na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.

 

Okres realizacji projektów: 01.08.2008 – 31.12.2008

 

Łączna wartość 4 projektów: 195 391,44 PLN