ICT dla rozwoju regionu Doliny Baryczy

Stowarzyszenie jako partner realizuje projekt „ICT dla rozwoju regionu Doliny Baryczy” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w...

Stowarzyszenie jako partner realizuje projekt „ICT dla rozwoju regionu Doliny Baryczy” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Cel projektu – wzrost oraz nabycie nowych umiejętności komputerowych mieszkańców powiatu milickiego, trzebnickiego, oleśnickiego, wołowskiego, wrocławskiego i górowskiego, poprzez organizację certyfikowanych szkoleń komputerowych i propagowanie edukacji pozaformalnej.

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.10.2015

Wartość projektu: 809 019,41 PLN

Strona www projektu