Dialog Aktywnej Integracji

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Stowarzyszenie zrealizowało jako partner 5...

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Stowarzyszenie zrealizowało jako partner 5 projektów w gminach: Bolków, Czarny Bór, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Łagiewniki.

 

Cel projektu – budowa i wzrost świadomości lokalnej mieszkańców w/w gmin na temat partnerstwa i dialogu publiczno – społecznego, zwiększenie aktywności lokalnej, praktyczne wykorzystywanie wiedzy zdobytej w trakcie uczestnictwa w projekcie poprzez np. zakładanie partnerstw publiczno – społecznych, podejmowanie dialogu społecznego.

 

Okres realizacji projektów: 01.08.2008 – 31.12.2008

 

Łączna wartość 5 projektów: 237 650,10 PLN