Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

W latach 2011 – 2014 Stowarzyszenie prowadziło Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działalności organizacji pozarządowych....

W latach 2011 – 2014 Stowarzyszenie prowadziło Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

 

Cel projektu – prowadzenie Centrum w Świdnicy, będącym miejscem spotkań, działań i wspólnych inicjatyw kilkudziesięciu organizacji pozarządowych.

 

Okres realizacji: 10.05.2011 – 09.05.2014

 

Wartość projektu: 625 000,00 PLN