Asystent osoby z niepełnosprawnością dla aglomeracji jeleniogórskiej

SIRR realizuje projekt „Asystent osoby z niepełnosprawnością dla aglomeracji jeleniogórskiej”, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności.

Czas trwania: 01.01.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 2 524 199,17 PLN, w tym wkład UE: 2 145 569,29 PLN

Strona www projektu

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy