Aktywni Społecznie i Zawodowo

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Aktywni społecznie i zawodowo”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku powyżej...

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Aktywni społecznie i zawodowo”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku powyżej 18 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 30.06.2023

Wartość projektu: 4 078 770,32 PLN, w tym wielkość dofinansowania: 3 874 580,32 PLN, wkład UE: 3 466 954,77 PLN