Akademia Hotelarza

W ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Stowarzyszenie zrealizowało projekt skierowany do branży hotelarskiej pt. „Akademia Hotelarza”.

 

Cel projektu – poprawa konkurencyjności branży hotelarskiej poprzez rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników (300 osób) firm z w/w branży w województwie dolnośląskim.

 

Okres realizacji: 01.09.2010 – 31.05.2012

 

Wartość projektu: 1 072 860,24 PLN