Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”

Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi...

Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” rozpoczęła się o godz. 9:00 dnia 07.08.2019 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://www.sirr.pl/formularz-grantowy/ oraz w oryginale w Biurze projektu.

Comments are closed.