Ogłoszenie o naborze biznesplanów nr 01/05/2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 18.05.2022 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) nr 01/05/2022....

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 18.05.2022 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) nr 01/05/2022. Nabór potrwa od 18.05.2022 od godz. 9:00 do 27.05.2022 r. do godz. 15:00.

 

Poprawnie wypełniony i podpisany biznesplan, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, wraz kompletem załączników wymienionych w Biznesplanie, tj.:

  1. a) potwierdzeniem wykonania usługi szkoleniowej (załącznik nr 1a do Biznesplanu),
  2. b) oświadczeniem o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
  3. c) formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
  4. d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (załącznik nr 1d do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
  5. e) dokumentami poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
  6. f) zbiór oświadczeń (załącznik 1f do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),

 

należy złożyć w Biurze Projektu:

58-100 Świdnica, ul. Długa 6

Biuro czynne jest w godzinach od 9:00 do 15:00.

Z uwagi na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze stanem epidemii, prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem projektu i informację o możliwym terminie osobistego złożenia dokumentacji.

Wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia w związku z naborem nr 01/05/2022 znajdują się na stronie www. sirr.pl/mlodziwbiznesie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem projektu pod numerem 74/660 62 72 lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres wbiznesie@sirr.pl.

Comments are closed.