Nabór uzupełniający do projektu „Aktywne Mamy”

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w ramach VII naboru do projektu w dniu 22.02.2022 została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca dla:

2 osób z grupy docelowej: osoby bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo opiekujące się dziećmi do lat 3 w rozumieniu kodeksu pracy.

Dokumenty rekrutacyjne zgodne z wytycznymi Regulaminu rekrutacji należy złożyć w Biurze Projektu przy ul. Długiej 6 w Świdnicy do dnia 01.03.2022 r. do godziny 15:00.

Comments are closed.