Liczba miejsc w projekcie

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w ramach VII naboru do projektu zostało zakwalifikowanych:

  • 5 osób z grupy docelowej: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3.
  • 15 osób z grupy docelowej: osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 w rozumieniu kodeksu pracy.

Jednocześnie informujemy, że w projekcie pozostało:

  • 19 miejsc, w tym: 3 miejsca dla osób z grupy docelowej: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3, oraz 16 miejsc dla osób z grupy docelowej: osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 w rozumieniu kodeksu pracy.

W kolejnych cyklach rekrutacyjnych w pierwszej kolejności wyselekcjonowanych zostanie 12 osób z obszarów wiejskich (3 stopień urbanizacji DEGURBA).

Comments are closed.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy