Liczba miejsc w projekcie „Aktywne Mamy”

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w ramach VII naboru do projektu zostało zakwalifikowanych:

  • 1 osoba z grupy docelowej: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3.
  • 2 osoby z grupy docelowej: osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 w rozumieniu kodeksu pracy.

Jednocześnie informujemy, że pula miejsc w projekcie została wyczerpana.

Comments are closed.