Informacja o zamknięciu trzeciego naboru wniosków w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”

Informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. o godzinie 9.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty trzeci...

Informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. o godzinie 9.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty trzeci nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17)

Comments are closed.