Informacja o zamknięciu drugiego naboru wniosków w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”

Informujemy, że w dniu 21.06.2019 r. o godzinie 9.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, został zamknięty drugi nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0014/17).

Comments are closed.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy