Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17 w pierwszym Naborze na kwotę 459.000 zł, w tym dla Partnera Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego przypada kwota 153.000 zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 11.01.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Comments are closed.