Informacja o ocenie Kandydatów do udziału w projekcie – nabór II

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.07.2020 r. zakończyła się ocena Kandydatów do udziału w projekcie pn. „AKTYWNE MAMY”.

Poniżej przedstawiamy podstawowe listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dla poszczególnych grup docelowych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

 

Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: OSOBY BEZROBOTNE LUB BIERNE ZAWODOWO, Z WYŁĄCZENIEM OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY – 20 OSÓB, OPIEKUJĄCE SIĘ DZIEĆMI DO LAT 3), z dnia 30.07.2020 r.:

 

Lp. Numer formularza zgłoszeniowego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 19/8.4.1/2020/2 22 POZYTYWNY
2. 20/8.4.1/2020/2 22 POZYTYWNY
3. 24/8.4.1/2020/2 15 POZYTYWNY
4. 25/8.4.1/2020/2 15 POZYTYWNY
5. 15/8.4.1/2020/2 10 POZYTYWNY
6. 16/18.4.1/2020/2 10 POZYTYWNY
7. 17/8.4.1/2020/2 10 POZYTYWNY
8. 21/8.4.1/2020/2 10 POZYTYWNY
9. 22/8.4.1/2020/2 10 POZYTYWNY

 

 

Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (DOT. GRUPY DOCELOWEJ: OSOBY BIERNE ZAWODOWO PRZEBYWAJĄCE NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY – 48 OSÓB, OPIEKUJĄCE SIĘ DZIEĆMI DO LAT 3), z dnia 30.07.2020 r.:

 

Lp. Numer formularza zgłoszeniowego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 23/8.4.1/2020/2 15 POZYTYWNY

 

 

Comments are closed.