Informacja o ocenie Kandydatów do udziału w projekcie „Aktywne Mamy”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.09.2021 r. zakończyła się ocena Kandydatów do udziału w projekcie pn. „AKTYWNE MAMY” w ramach VII naboru wniosków.

Poniżej przedstawiamy podstawowe listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dla poszczególnych grup docelowych projektu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3):

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 94/8.4.1/2021/7 17 POZYTYWNY

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: osoby pracujące w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3):

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 97/8.4.1/2021/7 15 POZYTYWNY
2. 91/8.4.1/2021/7 10 POZYTYWNY

 

Lista osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3):

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 96/8.4.1/2021/7 15 NEGATYWNY
2. 95/8.4.1/2021/7 6 NEGATYWNY

 

Lista osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: osoby pracujące w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3):

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 92/8.4.1/2021/7 10 NEGATYWNY
2. 90/8.4.1/2021/7 6 NEGATYWNY
3. 93/8.4.1/2021/7 6 NEGATYWNY

Comments are closed.