Informacja o ocenie Kandydatów do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.10.2021 r. zakończyła się ocena Kandydatów do udziału w projekcie pn. „AKTYWNE MAMY” w ramach VII naboru wniosków.

Poniżej przedstawiamy podstawowe listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dla poszczególnych grup docelowych projektu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: osoby pracujące w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3):

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 98/8.4.1/2021/7 6 POZYTYWNY
2. 100/8.4.1/2021/7 6 POZYTYWNY

 

Lista osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: osoby pracujące w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3):

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 99/8.4.1/2021/7 NEGATYWNY

Comments are closed.