Fundacja Aktywizacja od maja 2021 r. rozpoczęła realizację projektu „Work For All,

którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 1560 osób (pozostających bez zatrudnienia) oraz jakości zatrudnienia 200 osób (zatrudnionych) z niepełnosprawnościami/ osób biernych zawodowo z powodu...

którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 1560 osób (pozostających bez zatrudnienia) oraz jakości zatrudnienia 200 osób (zatrudnionych) z niepełnosprawnościami/ osób biernych zawodowo z powodu choroby, poprzez kompleksowy i zindywidualizowany proces aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Szczegóły projektu: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/

 

Comments are closed.