Informacja o ocenie Kandydatów do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.07.2020 r. zakończyła się ocena Kandydatów do udziału w projekcie pn. „AKTYWNE MAMY”.

Poniżej przedstawiamy podstawowe listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dla poszczególnych grup docelowych projektu oraz listę rezerwową, tj. listę osób, które z powodu braku miejsc dla osób pracujących nie zostały umieszczone na liście podstawowej). Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: OSOBY BEZROBOTNE LUB BIERNE ZAWODOWO, Z WYŁĄCZENIEM OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY – 20 OSÓB, OPIEKUJĄCE SIĘ DZIEĆMI DO LAT 3), z dnia 02.07.2020 r.:

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 7/8.4.1/2020/1 15 POZYTYWNY
2. 10/8.4.1/2020/1 15 POZYTYWNY
3. 1/8.4.1/2020/1 10 POZYTYWNY
4. 4/8.4.1/2020/1 10 POZYTYWNY
5. 11/8.4.1/2020/1 10 POZYTYWNY
6. 14/8.4.1/2020/1 6 POZYTYWNY

 

Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (DOT. GRUPY DOCELOWEJ: OSOBY BIERNE ZAWODOWO PRZEBYWAJĄCE NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY – 48 OSÓB, OPIEKUJĄCE SIĘ DZIEĆMI DO LAT 3), z dnia 02.07.2020 r.:

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

 

Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (DOT. GRUPY DOCELOWEJ: OSOBY PRACUJĄCE – 2 OSOBY, OPIEKUJĄCE SIĘ DZIEĆMI DO LAT 3), z dnia 02.07.2020 r.:

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 12/8.4.1/2020/1 27 POZYTYWNY
2. 13/8.4.1/2020/1 22 POZYTYWNY

 

Lista rezerwowa – dot. osób, które z powodu braku miejsc dla osób pracujących nie zostały umieszczone na liście podstawowej:

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 5/8.4.1/2020/1 15 POZYTYWNY – lista rezerwowa
2. 9/8.4.1/2020/1 15 POZYTYWNY – lista rezerwowa
3. 2/8.4.1/2020/1 10 POZYTYWNY – lista rezerwowa
4. 3/8.4.1/2020/1 10 POZYTYWNY – lista rezerwowa
5. 6/8.4.1/2020/1 10 POZYTYWNY – lista rezerwowa

Comments are closed.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy