Wiedza – najlepsza inwestycja

Projekt pt. „Wiedza – najlepsza inwestycja” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej: 10 „Edukacja”, Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 475 500,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 404 175,00 PLN

Strona www projektu
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy